Zespół

Adam Kuczyński

Adam Kuczyński Radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę, pracuje na rzecz szeregu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka (Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Nigdy Więcej), a w szczególności ochroną praw kobiet (Fundacja Feminoteka, Fundacja Rodzić po Ludzku, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie ForgetMeNot) i osób LGBT+ (Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Wolontariat Równości). Współzałożyciel Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cum laude), aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Studium Podyplomowego w Szkole Głównej Handlowej.

Kamila Ferenc

Kamila Ferenc Adwokatka, współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) i kancelariami prawnymi poprzez prowadzenie spraw sądowych. Współzałożycielka społecznie zaangażowanej kancelarii Prawo do Prawa i Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu.

W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawami kobiet, przeciwdziałaniem przemocy domowej i dyskryminacji. Często prowadzi sprawy pro bono i angażuje się w sprawy ważne z punktu widzenia interesu społecznego (np. ostatnio obrona zatrzymanych podczas sierpniowej demonstracji LGBT+).

W 2017 r. ukończyła seminarium dla praktyków prawa EU Gender Equality Law w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, a w 2019 r. Women’s Human Rights Training Institute. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i kancelariach prawnych. W latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2020 r. zaliczona do grona Girl Power Generation portalu Ofeminin.

Natalia Skoczylas

Natalia Skoczylas Prawniczka, koordynatorka projektów społecznych, działaczka antydyskryminacyjna. Od lat pracuje w bezpośrednim w kontakcie z osobami z doświadczeniem przemocy. Specjalistka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na drodze certyfikacji. Współpracowała m.in. z Feminoteką, Amnesty International, SexedPL.

Zarówno w pracy zawodowej, jak i w działalności społecznej szczególną uwagę zwraca na charakterystykę przemocy seksualnej. Współtworzyła i występowała w spektaklu „Gwałt. Głosy” w reż. Agnieszki Błońskiej w Teatrze Powszechnym. Mówczyni TedxTalk z wystąpieniem pt. „Co to jest callout i dlaczego bez niego nie byłoby #metoo”.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.