Wiedza

Poniżej znajdziecie listę książek i artykułów poświęconych tematyce przemocy seksualnej głównie w ujęciu prawnym i psychologicznym. Większość z nich ma charakter naukowy, lecz nie pomijamy także publicystyki, która miewa znaczny oddźwięk społeczny. Staramy się także przedstawić opracowania statystyczne - zarówno pochodzące od organów ścigania, jak i z niezależnych źródeł.

Poza literaturą zebraliśmy dla Was także listę najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie związane ze ściganiem sprawców przemocy seksualnej i wsparciem dla osób doświadczających przemocy seksualnej.

Literatura

 • Abdulali Sohaila “What We Talk About When We Talk About Rape” Myriad Editions, Londyn 2018 r.
 • Beisert Maria “Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Sopot 2012 r.
 • Bieńkowska Ewa i Mazowiecka Lidia (red.) “Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 • Czub Magdalena “Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Sopot 2015 r.
 • Fragoso Margaux “Zabawa w miłość” Prószyński Media sp. z o.o., Warszawa 2011 r.
 • Freud Zygmunt (red.) “Encyklopedia wiedzy seksualnej dla lekarzy, prawników i socjologów” Wydawnictwo Lekarskie “Eskulap” sp. z o.o., Warszawa 1937 r.
 • Głuchowski Piotr i Aksamit Bożena “Zatoka świń” Agora S.A., Warszawa 2016 r.
 • Hedgepeth Sonja M. i Saidel Rochelle G. (red.) “Sexual Violence against Jewish women during the Holocaust” University Press of New England, Hanover i Londyn 2010 r.
 • Henry Nicola i Powell Anastasia “Preventing Sexual Violence Interdisciplinary Approaches to Overcoming a Rape Culture” Palgrave Macmillan 2014 r.
 • Jabłońska Urszula “Człowiek w przystępnej cenie. Reportaże z Tajlandii” Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2017 r.
 • Janicki Kamil “Epoka milczenia. Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić” Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., Kraków 2018 r.
 • Kopciewicz Lucyna “Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt” Difin S.A., Warszawa 2011 r.
 • Kościańska Agnieszka “Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 r.
 • Krajewski Radosław “Zgwałcenie osoby trudniącej się prostytucją” w: Ius Novum 2/2012 s. 61-72
 • Mazowiecka Lidia (red.) “Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar” Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 • Mazowiecka Lidia (red.) “Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw” Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 r.
 • Mazowiecka Lidia (red.) “Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar” Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 • Michalska-Warias Aneta “Zgwałcenie w małżeństwie” Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
 • Mozgawa Marek (red.) “Przestępstwo zgwałcenia” Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 r.
 • Myśliwiec Hubert “Podstęp jako znamię przestępstwa zgwałcenia” w: “Prokuratura i Prawo” 11/2012 s. 64-83
 • Nawrocka Zofia et al. “Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu” Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2013 r.
 • Ockrent Christine (red.) “Czarna księga kobiet” Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010 r.
 • Ostrowska Joanna “Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o., Warszawa 2018 r.
 • Rich Karen “Interviewing Rape Victims: Practice and Policy Issues in an International Context” Palgrave Macmillan 2014 r.
 • Russel Diana E. H. “Gwałt w małżeństwie” Fundacja Feminoteka, Warszawa 2019 r.
 • Salas Antonio “Handlowałem kobietami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.
 • Schinaia Cosimo Pedofilia. “Psychoanaliza i świat pedofila” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Sopot 2016 r.
 • Serisier Tanya “Speaking Out. Feminism, Rape and Narrative Politics” Palgrave Macmillan, Londyn 2018 r.
 • Staśko Maja “Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?” Staromiejski Dom Kultury i „Wakat/Notoria”, Warszawa 2017 r. dostępna na wolnej licencji: http://wakat.sdk.pl/wp-content/uploads/2017/11/M.Staśko-Gwałt-to-przecież-komplement…-1.pdf
 • Staśko Maja i Wieczorkiewicz Patrycja “Gwałt Polski” Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020 r.
 • Vigarello Georges “Historia gwałtu” Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010 r.
 • Warshaw Robin “I never called it rape” HarperCollins Publishers Ltd., Londyn 2019 r.
 • Wołosik Anna “Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?” Difin S.A., Warszawa 2011 r.
 • Praca zbiorowa “Doświadczalnik” Nieformalna Grupa Pracownic Seksualnych, Warszawa 2019 r. dostępna na wolnej licencji: https://sexworkpolska.files.wordpress.com/2019/12/00_doswiadczalnik_digital_b.pdf

Raporty, badania

Akty prawne